مگنترون مایکروفر پاناسونیک

مگنترون مناسب برای مایکروفرهای دارای اینورتر بزرگ پاناسونیک

NN-­A813AB, NN­-A883WB, NN­-A873SB,

NN-C2000P, NN-C2000W, NN-C781JF

NN-C2003S, NN-C2002W

NN-GD576M, NN-GD576W, NN-GT546W

NN-ST556M, NN-ST556W, NN­-S554MF

NN-­S554WF, NN­-K593MF, NN-­K574MF

NN-­K574WF, NN-­K544WF, NN­-MX21WF

NN-­MX26WF, NN-C784MF

توضیحات

مگنترون یکی از قطعات اصلی مایکروفر می باشد و خرابی آن ناشی از طول زمان کار کرد دستگاه ، مستهلک شدن قطعه و در نتیجه پایین آمدن توان آن می تواند باشد. همچنین استفاده ناصحیح از دستگاه ماکروفر خرابی هایی به بار می آورد که از جمله آنها می توان به خرابی مگنترون اشاره کرد . برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله مایکروفرهای پاناسونیک و ساختار آنها مراجعه نمایید  .