برد اسکن تلویزیون پاناسونیک TH-P42X10

اس سی برد تلویزیون TH-P42C10 و علت خرابی برد اسکن تلویزیون های پاناسونیک

برد اسکن تلویزیون پاناسونیک TH-P42X10SC BOARD

برد  Y پاناسونیک

برد اسکن به کار رفته در مدل های : TH-P42C10 , TH-P42X10

شناسه محصول :TNPA4773AK

سافیکس : AK