۱۴۰۲,۱۱,۰۳

تعمیر برد پاور تلویزیون

تعمیر برد پاور تلویزیون از جمله مواردی است که در صورت مشاهده عملکرد غیر طبیعی تلویزیون همراه با خرابی برد […]

۱۴۰۲,۰۷,۲۹

دلایل خرابی برد الکترونیکی

دلایل خرابی بردهای الکترونیکی به عوامل مختلفی از جمله طول زمان کارکرد قطعات، استفاده نادرست، نگهداری ناصحیح، ضربه، نوسانات برق، […]

Call Now Button