ریموت کنترل پاناسونیک N2QAYB00976

مناسب برای تلویزیون های غیر اسمارت تولید سالهای 2010 تا 2018 .

قابل استفاده در تلویزیون های مدل :

TH-32A410, TH-42A410, TH-43A410, TH-49A410, TH-50A410

TH-32C410, TH-42C410, TH-43C410, TH-49C410, TH-50C410

TH-32D410, TH-42D410, TH-43D410, TH-49D410, TH-50D410

TH-32E410, TH-42E410, TH-43E410, TH-49E410, TH-50E410

TH-32F336, TH-40F336, TH-43F336, TH-49F336