برد اینورتر کوچک مایکروفر پاناسونیک (دو IGBT)

شناسه محصول اینورتر کوچک دو IGBT پاناسونیک به کار رفته در مدل
F606Y6Y40BP NN-CF770M
Z606YM300BP NN-A574SF
NN-A554WF
NN-A524MF
NN-CT579S
NN-CT569M
NN-CT559W
NN-CS599S
F606YM300GP NN­GS595A