لینک کوتاه : http://panasonic-group.com/?p=4421

اطلاع رسانی تعمیرگاه مرکزی

راهنمای استفاده از پنل تعمیرگاه
جهت استعلام وضعیت دستگاه خود در تعمیرگاه گروه پاناسونیک می توانید از طریق یکی از سه روش زیر اقدام نمایید. با ورود به پنل می توانید اطلاعات مربوط به پذیرش دستگاه، مراحل تعمیر و جزییات فاکتور را مشاهده نمایید.
در صورت داشتن هر گونه سوالی می توانید با 02636115 تماس حاصل نمایید.
1-کد ثبت:
برای استفاده از این روش ابتدا در کادر روبرو تیک کد ثبت را فعال نمایید سپس کد ثبت و کد مکمل را در کادر مربوطه وارد نموده و روی جستجو کلیک نمایید وضعیت دستگاه خود را در تعمیرگاه مشاهده نمایید .
*کد ثبت چیست؟ کد 5 رقمی ثبت کامپیوتری در رسید پذیرش در رسید پذیرش درج شده است .
*کد مکمل چیست؟ کد 4 رقمی مکمل را ضمن مراجعه حضوری از مسئول پذیرش دریافت نمایید.
2-شماره پذیرش:
جهت استفاده از این روش ابتدا در کادر روبرو تیک شماره پذیرش را فعال نمایید.پس از آن با وارد نمودن شماره 5 رقمی قبض پذیرش و کد مکمل روی کلمه جستجو کلیک نمایید تا وضعیت دستگاه در تعمیرگاه را مشاهده نمایید.
*شماره پذیرش چیست؟ شماره  5 رقمی قبض پذیرش ، در رسید دستگاه درج شده است.
*کد مکمل چیست؟ کد 4 رقمی مکمل را ضمن مراجعه حضوری از مسئول پذیرش دریافت نمایید.
3-شماره سریال محصول:
برای استعلام وضعیت دستگاه خود در تعمیرگاه با استفاده از شماره سریال کافی است در کادر روبرو تیک شماره سریال را فعال نمایید و پس از وارد کردن شماره سریال دستگاه روی جستجو  کلیک نمایید.
*شماره سریال: شماره سریال دستگاه در رسید پذیرش درج شده است.
Call Now Button