ریموت کنترل پاناسونیک N2QAYB001008

ریموت کنترل های مناسب برای تلویزیون های اسمارت تولید سالهای 2014 تا 2018 .

قابل استفاده در تلویزیون های مدل :

TH-65PX700 , TH-65PX780

TH-43EX600M , TH-49EX600M , TH-55EX600M , TH-58EX600M

TH-43EX600S , TH-49EX600S  ,TH-55EX600S , TH-58EX600S

TH-43DX600M , TH-49DX600M , TH-55DX600M , TH-58DX600M

TH-43DX600S , TH-49DX600S , TH-55DX600S , TH-58DX600S