ریموت کنترل پاناسونیک N2QAYB000485

مناسب برای تلویزیون هایی که مجهز به سیستم ویرا لینک هستند (VIERA link) . تلویزیون های تولید سالهای 2008 تا 2010  .

قابل استفاده در تلویزیون های :

TH-42PA660

TH-42PV600,TH-50PV600

TH-42PV7

TH-42PV70,TH-50PV70

TH-42PV700,TH-50PV700

TH-P42C10 , TH-P50C10

TH-P42X10 , TH-P50X10

TH-P42S10 , TH-P50S10 , TH-P54S10

TH-P42G10

TH-P50V10 ,  TH-P54V10 , TH-P65V10

TH-P54Z1

TH-P42A20 , TH-P42X20 , TH-P42GT20

TH-P46X20 , TH-P46U20

TH-P50X20 , TH-P50U20 , TH-P50D20 , TH-P5VT20

TH-P54S20 , TH-P54U20 , TH-P54V20

TH-P65S20 , TH-P P65VT20