ریموت کنترل پاناسونیک N030107-001554-001

مناسب برای تلویزیون های تولید بعد از سال 2019 .

قابل استفاده برای تلویزیون های :

TH-43GX706MF, TH-49GX706, TH-55GX706MF,TH-65GX706

TH-43GX736M, TH-49GX736M, TH-55GX736,TH-65GX736M

TH-43GX536, TH-49GX536, TH-55GX536

TH-43GX655, TH-55GX655

TH-55GX760

TH-55HX750, TH-65HX750

TH-50HX750

TH-55JX850