رولر رینگ مایکروفر های پاناسونیک

رولر رینگ یا رینگ زیر سینی مایکروفر با قطر  25 سانتی متر  مناسب برای مدل های  : NN-ST65W

رولر رینگ یا رینگ زیر سینی مایکروفر با قطر  34 سانتی متر

رولر رینگ یا رینگ زیر سینی مایکروفر با قطر  22 سانتی متر