برد اینورتر کوچک مایکروفر پاناسونیک (تکIGBT)

شناسه محصول اینورتر کوچک دو IGBT پاناسونیک به کار رفته در مدل
A606Y7F40QP NN-CD987W
NN-CD997S
Z606YBH20GP NN-CT565M
F606YBA00GP NN-GD371M
NN-SD681S
NN-ST651W
NN-SD681S
F606YBH20GP NN-GF574M