برد اسکن تلویزیون پاناسونیک TH-P42C10

برد اسکن تلویزیون پاناسونیک TH-P42C10

SC BOARD

برد  Y پاناسونیک

برد وای پاناسونیک مدل TH-P42C10 , TH-P42X10

شناسه محصول :TNPA4773AK

سافیکس : AK