بافر تلویزیون

بافرها قطعاتی هستند که در ورودی یا خروجی بردها متصل می شوند . به عبارتی دیگر بافرها نقش بادیگارد یا وظیفه محافظت از بردهای الکترونیکی دیگر را بر عهده دارند و در صورت بروز مشکل خود را فدا می کنند تا به مدار های دیگر آسیب وارد نشود .

بافر تلویزیون چیست چه کاری در دستگاه انجام می دهد؟

مجموعه اس دی برد و اس یو برد با عنوان بافر شناخته می شود.

به مجموعه SU board و SD board به اصطلاح بافر گفته می شود. بافرها قطعاتی هستند که بین SC board و پنل تلویزیون قرار می گیرند و فاعل عمل اسکن تصویر می باشند. خرابی بافر در اثر برخورد ضربه به پنل تلویزیون ، ایجاد جرقه داخل پنل (اسپارک) و یا دستکاری برد اس سی توسط افراد غیر حرفه ای و غیر متخصص می باشد.

کار بافر در تلویزیون چیست ؟

بافر دیتا را از بردهای های دیگر می گیرد یا به بردهای دیگر انتقال می دهد و در صورت ایجاد هرگونه مشکلی ، خود بافر در معرض آسیب قرار می گیرد و به بردهایی که به آن ها متصل است آسیبی وارد نمی شود .

هیچ محصولی یافت نشد.