لینک کوتاه : http://panasonic-group.com/?p=2341

تست

SN BOARD

برد اسکن

به کار رفته در تلویزیون مدل :

شناسه محصول :

سافیکس :

————————————–

SS BOARD

برد  Z پاناسونیک

برد اسکن

به کار رفته در تلویزیون مدل :

شناسه محصول :

سافیکس :

—————————————–

SC BOARD

برد  Y پاناسونیک

برد اسکن

به کار رفته در تلویزیون مدل :

شناسه محصول :

سافیکس :

 


 

P BOARD

برد تغذیه پاور پاناسونیک

به کار رفته در تلویزیون های مدل :

شناسه محصول :

سافیکس  :

 


 

A BOARD

مین برد  پاناسونیک

به کار رفته در تلویزیون های مدل :

شناسه محصول :

سافیکس  :


 

جهت ثبت سفارش به قسمت تماس با ما مراجعه کرده  یا فرم ثبت درخواست سرویس را تکمیل نمایید  .

 

 

Call Now Button